Juridische opmerking

Welkom op de website van Altea Casas Inmobiliaria SL

We zijn ervan overtuigd dat u alle informatie zeer nuttig zult vinden en we hopen dat het een bevredigende ervaring voor u zal zijn. Om u een effectievere website aan te bieden, moeten we bepaalde normen voor onze bezoekers vaststellen.

eigendom

Altea Casas, SL, met adres in Altea (Alicante) in de Calle Suecia, Local nº 8, met CIF nº B54148101, is de eigenaar van de domeinnaam www.altea-casas.com, (hierna webpagina) en vermeldt de hetzelfde beschikbaar voor internetgebruikers, om informatie te geven over de producten en diensten van Altea Casas SL Inmobiliaria.

Voorwaarden

1. De website van Altea Casas Inmobiliaria SL bevat informatie met betrekking tot alle soorten activiteiten, producten en diensten die wij aanbieden. Deze informatie moet alleen als een introductie worden beschouwd, met een oriëntatiekarakter.

2. Deze webpagina en zijn inhoud bieden informatie over zowel de promoties als de diensten aangeboden door Altea Casas Inmobiliaria SL. Als bezoeker en gebruiker van het web, accepteer de onderstaande voorwaarden, daarom raden wij aan te lezen zorgvuldig dit gedeelte voordat u de website gebruikt. Altea Casas Inmobiliaria SL behoudt zich het recht voor om delen van deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen en om producten of programma's die op deze webpagina worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kijk alstublieft regelmatig op onze pagina voor mogelijke wijzigingen.

3. Beperkt individueel en niet-commercieel gebruik. Deze website is ontworpen voor individueel gebruik en is nooit bedoeld voor commerciële doeleinden. Het is verboden om enig materiaal van deze portal, of enige andere activiteit die kan worden uitgevoerd door het gebruik van de inhoud van deze website, te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, reproduceren, publiceren, verkopen, verkopen, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming voor geschreven.

4. Altea Casas Inmobiliaria SL is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door toegang, gebruik, misbruik van de website en de inhoud ervan. Alle informatie van Altea Casas Inmobiliaria SL op deze webpagina is "AS IS", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet; Als gevolg hiervan is Altea Casas Inmobiliaria SL niet verantwoordelijk voor enige garantie met betrekking tot deze informatie. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van vermeende garanties niet toe, dus is de bovengenoemde uitsluiting niet op u van toepassing. Het gebruik van deze website is op eigen risico. Daarom zijn noch Altea Casas Inmobiliaria SL noch haar vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade, direct of indirect, gevolg of specifiek, met connectie of als gevolg van het gebruik van deze website of enige informatie van Altea Casas Inmobiliaria SL Por dit, ziet af van elke claim tegen Altea Casas Inmobiliaria SL in verband met het gebruik van deze website of het gebruik van enige informatie beschikbaar op de website van Altea Casas Inmobiliaria SL

5. Informatie over auteursrecht en eigendomsrechten. Deze pagina bevat handelsmerken, patenten, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Altea Casas Inmobiliaria. Er wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Altea Casas Inmobiliaria verleend of verleend. Alle inhoud van deze website, zoals teksten, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, gegevensverzameling of software, zijn het eigendom van Altea Casas Inmobiliaria SL en alles wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.
Altea Casas Inmobiliaria behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen en / of rechtspersonen en hun vertegenwoordigers die inbreuk hebben gemaakt op de voorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd, met name die met betrekking tot auteursrechten.

Deze webpagina is niet bedoeld voor verspreiding; als het gebruik of de toegang tot de pagina in uw rechtsgebied in strijd is of een wet overtreedt.

6. Links. Altea Casas Inmobiliaria SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op websites van derden die gelinkt zijn aan de Altea Casas Inmobiliaria-website. De links op onze website zijn alleen voor informatieve doeleinden en in geen geval duiden ze op promotie, sponsoring of enige aanbeveling van dergelijke portals.

7. Altea Casas Inmobiliaria is niet verantwoordelijk voor mogelijke discrepanties tussen de gedrukte versie van documenten en de elektronische versie van die informatie die op onze website is gepubliceerd.

De documenten en foto's die op onze website worden gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten veroorzaken. De informatie wordt periodiek beoordeeld. Altea Casas Inmobiliaria SL behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen, correcties en / of verbeteringen aan te brengen in de producten of programma's die op onze website worden beschreven.

8. Altea Casas Inmobiliaria kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de informatie die niet door Altea Casas Inmobiliaria SL is opgesteld en / of in aanvullende bronnen is vermeld. Daarom aanvaardt Altea Casas Inmobiliaria SL geen aansprakelijkheid met betrekking tot hypothetische schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van dergelijke informatie.

9. Gebruik van informatie. Altea Casas Inmobiliaria SL garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruikers worden verstrekt, en die worden onderworpen aan een automatisch proces volgens de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, meer bepaald de LO 15/99 van Bescherming van Persoonsgegevens van 13 december.

10. Illegaal of verboden gebruik. Als voorwaarde voor het gebruik van onze website garandeert u Altea Casas Inmobiliaria SL dat u onze website niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of verboden in de gebruiksvoorwaarden.

11. Algemene bepaling. Het gebruik van deze website impliceert niet het bestaan van enige overeenkomst of contract, verbintenis, zakelijke relatie of vereniging tussen de gebruiker en Altea Casas Inmobiliaria SL. Alle rechten die niet worden verleend of verleend onder deze voorwaarden zijn strikt voorbehouden aan Altea Casas Inmobiliaria SL

12. Altea Casas Inmobiliaria SL wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot informatie die wordt uitgewisseld tussen gebruikers via haar webpagina's. De betrouwbaarheid van de verklaring en / of inhoud die op deze pagina's wordt onthuld, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteur van de website. Met betrekking tot alle communicatie die u aanvraagt van Altea Casas Inmobiliaria SL met betrekking tot gevraagde informatie, inclusief maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties of soortgelijke:

a) U hebt geen recht op vertrouwelijkheid in uw communicatie en Altea Casas Inmobiliaria SL is niet verplicht uw communicatie te beschermen tegen openbaarmaking.
b) Altea Casas Inmobiliaria SL is vrij om zijn communicatie zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, bekend te maken en te verspreiden.
c) Altea Casas Inmobiliaria SL is vrij om elk idee, concept, kennis of technieken in haar communicatie voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten die dergelijke informatie bevatten. Dit alles onder voorbehoud van de uitdrukkelijke beperkingen van de volgende paragraaf.

13. Communicatie. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden en voor elke communicatie die accuraat is tussen Altea Casas Inmobiliaria SL en de Gebruiker, moeten zij contact opnemen met Altea Casas Inmobiliaria SL per post aan het adres C / Suecia Local No. 8; Altea 03599 Alicante, per e-mail naar info@altea-casas.com of per fax naar het nummer 966 885 113.
De communicatie van altea-casas.com met de Gebruiker zal plaatsvinden op basis van de gegevens die door hem worden verstrekt bij de registratie in de Portal en de Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat altea-casas.com commerciële of advertentiecommunicatie naar het opgegeven e-mailadres kan sturen.
De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk en voor alle communicatie met betrekking tot het gebruik van de Portal, en / of de contractering van de daarin aangeboden diensten, het gebruik van elektronische post als een geldige procedure voor de verwijzing in die berichten.
14. Toepasselijk recht. Elk conflict dat voortkomt uit deze website valt onder de Spaanse wetgeving en rechtbanken.

Altea Casas Inmobiliaria SL
C / Suecia Local nº 8
Altea
03599 - Alicante
B54148101POWERED BY ESTATEFY.COM